Spotřebitelské členění brambor

V naší obchodní síti (a to platí i pro EU) se můžeme setkat se třemi kategoriemi konzumních brambor:(zdroj: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, www.vubhb.cz)