Opatření během vegetace

Po zasázení sledujeme klíčení plevelů a snažíme se opakovaným vláčením a kypřením (proorávky, okopávání) udržet povrch půdy bez plevelů a shonky kypré a provzdušněné. Kypření provádíme 2× do vzejití a 2–3× po vzejití. Ukončíme je v době zapojení porostu.

O výši výnosu a kvalitě hlíz rozhoduje poměrně výrazně i dostatek vláhy v době intenzivního růstu hlíz (u velmi raných odrůd červen, u ostatních především v červenci a srpnu). Při nedostatku srážek v tomto období je efektivní dodání chybějící vody závlahou. Závlaha v době nasazování hlíz také snižuje napadení obecnou strupovitostí.

Velkou péči vyžaduje ochrana proti plísni bramboru, která se neobejde bez použití fungicidů, především u odrůd, které jsou náchylnější na napadení hlíz touto chorobou.

Porost musí být ošetřen již preventivně před infekcí, začínáme proto ještě před zapojením porostu. Další postřiky aplikujeme podle průběhu počasí a snažíme se, aby fungicidní clona nebyla přerušena.

V druhé polovině vegetace při intenzivním šíření choroby používáme hloubkově působící nejúčinnější fungicidy a v závěru vegetace přípravky chránící hlízy.

Fungicidy by se měly střídat, aby se zabránilo tvorbě rezistentních kmenů původce k účinným látkám. V současné době je u nás povoleno proti plísni bramboru téměř čtyřicet přípravků. Je nutné vždy respektovat údaje a doporučené použití uváděné na jejich etiketách. V postřikovém sledu je vhodné nejdříve použít přípravky, které pronikají do rostliny, jsou v ní systémově rozváděny a chrání proto i nové přírůstky.

Pro postřikový sled při středním infekčním tlaku choroby mohou být použity například tyto přípravky v pořadí: Ridomil Gold MZ Pepite (2×), Infinito nebo Revus (2×), Altima 500 SC nebo Ranman Top (2×). Dávka vody by neměla v žádném případě klesnout pod 0,4 l na 10 m2. Obvykle je nutné postřiky opakovat po 7–10 dnech. Po intenzivních srážkách nečekat, ale obnovit postřik co nejdříve.

Sledujeme zároveň výskyt mandelinky bramborové. Na malých plochách provádíme zásadně ruční sběr. Dodejme, že na větších se sice neobejdeme bez použití insekticidu, ale to je nutné volit citlivě a zaměřit se pouze na včasné ošetření ohnisek, to znamená vyvarovat se plošné aplikace. K dispozici je také účinný ekologický přípravek NeemAzal T/S, jehož účinnou látkou je azadirachtin A, výtažek ze semen tropické rostliny Azadirachta indica.

Fyziologické (tj. přirozené) dozrání porostu by mělo být samozřejmostí. Nepodaří-li se zvládnout ochranu proti plísni bramboru, musíme zabránit jejímu přechodu na hlízy. To je možné rozdrcením (posečením, vytrháním) natě a případně jejím odstraněním z pozemku nejpozději v době, kdy je napadeno 5 % natě.