Brambory rané

Brambory rané (konzumní rané) jsou sklízeny v rozmezí od 16. května do 30. června před ukončením vegetace a mají nedozrálou, loupající se slupku.

Jejich obchodování se připouští ještě v průběhu července. Produkce v ČR se pohybuje kolem padesáti tisíc tun a po zohlednění vlivu zahraničního obchodu se jejich průměrná spotřeba pohybuje kolem 6–7 kg na obyvatele ročně.

Pro porosty určené pro produkci raných brambor je rozhodující schopnost rychlého počátečního růstu a vývoje porostu. Předpokládá se, že velmi rané odrůdy budou vhodné pro pěstování pod netkanou textilií a při využití závlah, vyhoví velikostí hlíz, obsahem sušiny a stolní hodnotou představám spotřebitelů již od třetí dekády května. Samozřejmostí by měla být produkce hlíz bez poškození nepříznivými půdními podmínkami a průběhem počasí, měkkou hnilobou, plísní bramboru (max. 1 %) a vodnatou hnilobou (max.1 %). Důležitý je vzhled hlíz, který by měl umožnit při pozdějších sklizňových termínech i mytí hlíz. Kvalita hlíz souvisí s krátkou vegetační dobou porostů odrůd určených pro produkci raných brambor.

Pěstitel kvalitu ovlivňuje především výběrem odrůdy, včasným sázením předklíčené sadby, využitím netkané textilie a závlah. K udržení kvality přispívá bezprostřední návaznost mezi sklizní (která by měla skončit nejpozději 30. června) a spotřebou. U tohoto užitkového směru pěstování se mohou i proto problémy s kvalitou projevit zejména tehdy, když je obchod nabízí později (po 15. červenci), tj. v době, kdy by již spotřebitel měl nakupovat hlízy fyziologicky vyzrálejší s parametry brambor konzumních ostatních.